1. За изработката на щори с нестандартни форми и
размери се начисляват +100% върху стойността им.


2. Електрически механизми с дистанционн управление

за отваряне и затваряне, събиране и спускане

на вертикални щори.

- Релсов механизъм за ел.управление - 95,00 лв./м.
- Пълно ел.управление - 625,00 лв./бр.

/ събиране, спускане, отваряне и затваряне /

- Частично ел.управление - 326,00 лв./бр.
/ отваряне и затваряне на ламелите /

- Дистанционно управление - 100,00 лв./бр.